ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแขว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530313
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030075
รหัส Obec 6 หลัก :
  530313
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแขว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kweaschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านตาตุม
ตำบล :
  ห้วยใต้
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660013
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 ตุลาคม 2480
อีเมล์ :
  kweaschoo@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โสน ห้วยใต้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:14:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแขว


นายจิรศักดิ์ จันทรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน