ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530316
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030069
รหัส Obec 6 หลัก :
  530316
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nicom3
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านนิคมซอยกลาง
ตำบล :
  หนองฉลอง
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิถุนายน 2504
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองฉลอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:18:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)


นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน