ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530317
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030070
รหัส Obec 6 หลัก :
  530317
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nikom 4(Kromprachasongkhro
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านนิคมซอยสอง
ตำบล :
  หนองฉลอง
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660257
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2508
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองฉลอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:40:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)


นางอัจฉรา จันทรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน