ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530318
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030080
รหัส Obec 6 หลัก :
  530318
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลศรีประชานุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sriprachanukool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านภูมิ
ตำบล :
  ห้วยเหนือ
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045671010
โทรสาร :
  045671040
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 ธันวาคม 2460
อีเมล์ :
  sripracha2012@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.เมืองขุขันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลห้วยเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 15:05:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล


ดร.ครรชิต ไชยโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน