ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขุขันธ์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530319
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030081
รหัส Obec 6 หลัก :
  530319
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ขุขันธ์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khukhanwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านตาปิ่น
ตำบล :
  ห้วยเหนือ
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-671011
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2499
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองขุขันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลห้วยเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08:10:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนขุขันธ์วิทยา


นายโกมล วิเชียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน