ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชำแระกลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530320
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030082
รหัส Obec 6 หลัก :
  530320
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชำแระกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chamraeklang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านชำแระกลาง
ตำบล :
  ห้วยเหนือ
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-969205
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฏาคม 2481
อีเมล์ :
  crkschoo@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองขุขันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:41:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านชำแระกลาง


นายวสันต์ นามวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำแระกลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน