ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแทรง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530321
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030078
รหัส Obec 6 หลัก :
  530321
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแทรง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantraeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านแทรง
ตำบล :
  ห้วยสำราญ
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-630556
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยสำราญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09:01:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแทรง


นายโอภาส กุลัพบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทรง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน