ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530323
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030084
รหัส Obec 6 หลัก :
  530323
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansaang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านสะอาง
ตำบล :
  ห้วยเหนือ
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-671406
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/07/2482
อีเมล์ :
  sa_ang179@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองขุขันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 17:15:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)


นายจำรูญ มลิพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน