ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530324
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030085
รหัส Obec 6 หลัก :
  530324
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเขียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkhian
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านพราน
ตำบล :
  ห้วยเหนือ
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-630667
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/10/2500
อีเมล์ :
  somnoek.ch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อนุบาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 11:25:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเขียน


นายสมนึก ชมภูพื้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน