ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530326
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030076
รหัส Obec 6 หลัก :
  530326
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคะนาสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankanasamakkeeschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคะนา
ตำบล :
  ห้วยสำราญ
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660367
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2513
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ใจดีห้วยสำราญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยสำราญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 13:17:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี


นายสุรงค์ โพชนิกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน