ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530327
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030077
รหัส Obec 6 หลัก :
  530327
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยางชุมภูมิตำรวจ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banyangchomphomtumroad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านยางชุมภูมิตำรวจ
ตำบล :
  ห้วยสำราญ
อำเภอ :
  ขุขันธ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  083-7382867
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 เมษายน 2520
อีเมล์ :
  patkhanidtha@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยสำราญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10:24:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน