ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530328
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020025
รหัส Obec 6 หลัก :
  530328
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองคง(คงคาวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  MUANGKONG(KONGKHAWITTAYA)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านป่าม่วง
ตำบล :
  เมืองคง
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  0902387835
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2464
อีเมล์ :
  mkkwsch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเมืองคง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09:35:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)


นายเสถียร พันธ์งาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน