ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530329
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020026
รหัส Obec 6 หลัก :
  530329
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลราษีไศล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanrasisalai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านท่าโพธิ์
ตำบล :
  เมืองคง
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  045-681202,081-
โทรสาร :
  045-681202
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2510
อีเมล์ :
  Poovapan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่ 6 คงแคนคำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองคง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:21:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล


นายภูวภัณธ์ ยุคตะวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราษีไศล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน