ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530334
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020051
รหัส Obec 6 หลัก :
  530334
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwarnschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหว้าน
ตำบล :
  หว้านคำ
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  045-600196,081-
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1กรกฎาคม2477
อีเมล์ :
  Warnschool@Hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คง แคน คำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หว้านคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 07:34:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)


นายพันธศักดิ์ เตรียมสติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน