ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530335
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020052
รหัส Obec 6 หลัก :
  530335
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำอ้อมน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannumaomnoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านน้ำอ้อมน้อย
ตำบล :
  หว้านคำ
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  0815791091
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/07/2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มที่ 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หว้านคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13:17:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย


นายกิตติศักดิ์ แหวนหล่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน