ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530336
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020050
รหัส Obec 6 หลัก :
  530336
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองโง้งหนองขี้นก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongngongnongkinok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองโง้ง
ตำบล :
  หว้านคำ
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  098-653-5452
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 มิ.ย 2497
อีเมล์ :
  prachaya.kruton@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หว้านคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 20:26:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก


นางเบ็ญจพรรณ ภูผาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน