ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530338
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020041
รหัส Obec 6 หลัก :
  530338
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  piamatschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเพียมาต
ตำบล :
  หนองแค
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  03316
โทรศัพท์ :
  045-918687
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พ.ค. 2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแค
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:08:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)


นายก้านแก้ว พันอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน