ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530339
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020042
รหัส Obec 6 หลัก :
  530339
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านตัง
ตำบล :
  หนองแค
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  045-660437
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2480
อีเมล์ :
  ิbantangschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแค
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:16:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตัง


นายโชคอนันต์ บุญราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน