ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530341
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020039
รหัส Obec 6 หลัก :
  530341
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมะยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN MAYANG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านมะยาง
ตำบล :
  หนองแค
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  087-2532038
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มกราคม 2482
อีเมล์ :
  mayangschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่7 ด่านหนองแค
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแค
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:59:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมะยาง


นายรังษี เวชกามา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน