ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนงูเหลือม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530342
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020037
รหัส Obec 6 หลัก :
  530342
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนงูเหลือม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  donnguluam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านดอนงูเหลือม
ตำบล :
  หนองแค
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  098-2128026
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 กรกฎาคม 2483
อีเมล์ :
  khanittha2010@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแค
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 17:04:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนงูเหลือมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนงูเหลือม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน