ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530343
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020006
รหัส Obec 6 หลัก :
  530343
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dong Dang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านดงแดง
ตำบล :
  ด่าน
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  086-2507552
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กรกฎาคม 2482
อีเมล์ :
  dongdang2482@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  7 ด่านหนองแค
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ด่าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:28:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงแดง


นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน