ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530345
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020005
รหัส Obec 6 หลัก :
  530345
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านด่าน
ตำบล :
  ด่าน
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  045-600215,085-
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 กรกฎาคม 2465
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ด่าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:03:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)


นายวรเนตร สุระโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน