ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจิก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530347
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020002
รหัส Obec 6 หลัก :
  530347
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจิก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Jig
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านจิก
ตำบล :
  จิกสังข์ทอง
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  080-020-5195
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2490
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จิกสังข์ทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:45:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจิก


นายประภาส เกษามา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจิก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน