ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะฟัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530348
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020003
รหัส Obec 6 หลัก :
  530348
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมะฟัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  MAFAK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านมะฟัก
ตำบล :
  จิกสังข์ทอง
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  045-600200,081-
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2480
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จิกสังข์ทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 มกราคม 2561 เวลา 09:27:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมะฟัก


นายสุรพล เพ็งแจ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะฟัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน