ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่ค้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530349
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020007
รหัส Obec 6 หลัก :
  530349
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดู่ค้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dukor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านดู่
ตำบล :
  ดู่
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  0992422959
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี พ.ศ.2464
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09:51:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดู่ค้อ


นางกาญจนา ปุ้งโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ค้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน