ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530350
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020008
รหัส Obec 6 หลัก :
  530350
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกระเดาอุ่มแสง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankradao-oom-sang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านกระเดา
ตำบล :
  ดู่
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/05/2466
อีเมล์ :
  Chitnarong100@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
   8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 15:22:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง


นายชิตณรงค์ โรจนทวีทองดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน