ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านครั่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530351
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020009
รหัส Obec 6 หลัก :
  530351
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านครั่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Krang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านครั่ง
ตำบล :
  ดู่
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  0868506990
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/ 07/ 2483
อีเมล์ :
  Krangschool2018@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:53:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านครั่ง


นางดวงตา ทิพวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครั่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2