ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530353
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020011
รหัส Obec 6 หลัก :
  530353
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าบ่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN THA -BO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านท่าบ่อ
ตำบล :
  ดู่
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  0868682090
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 11:26:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ


นางสาวกันตินันท์ เวียงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบ่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน