ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530354
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020046
รหัส Obec 6 หลัก :
  530354
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโต่งโต้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  TONGTONE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านบ้านโต่งโต้นนอก
ตำบล :
  หนองอึ่ง
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  081-2666174
โทรสาร :
  081266174
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -/-/2472
อีเมล์ :
  1033530354@pracharath.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองอึ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กันยายน 2563 เวลา 15:51:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโต่งโต้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโต่งโต้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน