ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโกทา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530355
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020048
รหัส Obec 6 หลัก :
  530355
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโกทา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kota
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโกทา
ตำบล :
  หนองอึ่ง
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  081-8784138
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/06/2475
อีเมล์ :
  kota_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองอึ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08:24:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโกทา


นายอุดร จันทพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกทา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน