ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปือยขาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530356
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020049
รหัส Obec 6 หลัก :
  530356
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเปือยขาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pueykham School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านเปือยขาม
ตำบล :
  หนองอึ่ง
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2465
อีเมล์ :
  pueykham_school@outlook.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองอึ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:41:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเปือยขาม


นางสาวสุทธิดา เกตุจรูญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยขาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน