ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่องข่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530357
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020047
รหัส Obec 6 หลัก :
  530357
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฮ่องข่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanHongkha School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านฮ่องข่า
ตำบล :
  หนองอึ่ง
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  045-969523
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 พฤษภาคม 2480
อีเมล์ :
  Hoka_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษา 9(บั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองอึ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 14:38:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฮ่องข่า


นายกิตติกรณ์ ไชยสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮ่องข่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน