ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530358
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020016
รหัส Obec 6 หลัก :
  530358
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BUAHUNG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านบัวหุ่ง
ตำบล :
  บัวหุ่ง
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  045-691460
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2466
อีเมล์ :
  krugob1967@outlook.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  9 บัวหุ่ง-หนองอึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บัวหุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:35:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)


นางสิริรัชย์ สิงหกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน