ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530360
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020018
รหัส Obec 6 หลัก :
  530360
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Ena School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านอีหนา
ตำบล :
  บัวหุ่ง
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  045-919472
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พฤษภาคม 2480
อีเมล์ :
  enaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  9 (บัวหุ่ง-หนองอึ่ง)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บัวหุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2562 เวลา 21:19:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)


นางลำดวน บุญเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน