ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530362
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020020
รหัส Obec 6 หลัก :
  530362
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ็Huakhua school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหัวขัว
ตำบล :
  บัวหุ่ง
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  0933237415
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2509
อีเมล์ :
  kasemsound77@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บัวหุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11:10:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง


นายมนตรี ภูผาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน