ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนตุ่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530363
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020021
รหัส Obec 6 หลัก :
  530363
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนตุ่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nontoon School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโนนตุ่น
ตำบล :
  บัวหุ่ง
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  085-4969751
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2506
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่ 9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บัวหุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09:48:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนตุ่น


นางขวัญตา ไพศาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตุ่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน