ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530364
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020012
รหัส Obec 6 หลัก :
  530364
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sompoi(Sompoiwittayasoerm)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านส้มป่อย
ตำบล :
  ส้มป่อย
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  0813901762
โทรสาร :
  045913556
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/04/2466
อีเมล์ :
  sakuldow93@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ส้มป่อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:39:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)


นายประหยัด กองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน