ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530365
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020045
รหัส Obec 6 หลัก :
  530365
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongmihuadong (Prachawitthayakan)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหัวดง
ตำบล :
  หนองหมี
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  045813022
โทรสาร :
  045813022
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  nongmischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่ 10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหมี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:05:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)


นายพงษ์สิทธิ์ อรรคบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน