ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530366
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020013
รหัส Obec 6 หลัก :
  530366
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนไม้งาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donmaingamschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านดอนไม้งาม
ตำบล :
  หนองหมี
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  0890773398
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2477
อีเมล์ :
  Donmaingam@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  10 ส้มป่อย - หนองหมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหมี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08:11:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม


นางนุชรา นรสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไม้งาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน