ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530367
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020014
รหัส Obec 6 หลัก :
  530367
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banko
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโก
ตำบล :
  ส้มป่อย
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  081-9553725
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  banko.school.bk@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ส้มป่อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09:25:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโก


นายวิทยา ทองอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน