ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงหมอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530368
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020015
รหัส Obec 6 หลัก :
  530368
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบึงหมอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbungmok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านบึงหมอก
ตำบล :
  ส้มป่อย
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  089-5848781
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2467
อีเมล์ :
  Buengmokschool@outlook.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ส้มป่อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  39 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08:01:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบึงหมอก


นายทวีสิน ทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหมอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน