ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530369
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020044
รหัส Obec 6 หลัก :
  530369
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแสนแก้วหนองคูไซ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban SankaewHnongkhusai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านแสนแก้ว
ตำบล :
  หนองหมี
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  ผอ.รร.0981018679 ธุรการโรงเรียน 0883538325
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เมษายน พ.ศ.2491
อีเมล์ :
  sankaewnongkhusaischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหมี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 11:49:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ


นายโรม ดีทั่ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน