ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530370
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020043
รหัส Obec 6 หลัก :
  530370
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhedphungnongkham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
ตำบล :
  หนองหมี
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  0800010908
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 มิถุนายน 2501
อีเมล์ :
  hpkschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหมี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 11:07:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม


นายธวัชชัย สีหะวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน