ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530371
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020031
รหัส Obec 6 หลัก :
  530371
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantar
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านท่า
ตำบล :
  ส้มป่อย
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  086-2435453
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 มิถุนายน 2502
อีเมล์ :
  bantar@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ส้มป่อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:26:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน