ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530373
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020022
รหัส Obec 6 หลัก :
  530373
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านไผ่
ตำบล :
  ไผ่
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  0828687718
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2464
อีเมล์ :
  parawee_toy@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  11 (ไผ่ - สร้างปี่)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 23:06:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไผ่


นายสุรชัย การะเกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน