ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530374
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020023
รหัส Obec 6 หลัก :
  530374
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเมี่ยงแคนดวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  miang khan duan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเมี่ยง
ตำบล :
  ไผ่
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  045-918065,081-
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พฤษภาคม 2480
อีเมล์ :
  pratom2499@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายที่ 11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 11:19:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน


นายปานศักดิ์ นนทะวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน