ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูสระ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530375
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020024
รหัส Obec 6 หลัก :
  530375
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคูสระ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKUSA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านคูสระใหม่
ตำบล :
  ไผ่
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  0807228883
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิถุนายน 2466
อีเมล์ :
  Bankusaschool2466@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กันยายน 2563 เวลา 13:06:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคูสระ


นายอุทัย ศรีดาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูสระ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน