ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านนอกดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530377
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020034
รหัส Obec 6 หลัก :
  530377
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านด่านนอกดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dannokdong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านด่าน
ตำบล :
  สร้างปี่
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  085-7808870
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2447
อีเมล์ :
  dannokdongschool2562@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สร้างปี่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  ุ60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กันยายน 2562 เวลา 08:14:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านด่านนอกดงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านนอกดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน