ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530378
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020035
รหัส Obec 6 หลัก :
  530378
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  JIDAWITTAYAKAN 2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองศาลา
ตำบล :
  สร้างปี่
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  045-615326,085-
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2480
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สร้างปี่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:22:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)


นายนพดล เมืองประทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน