ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.2)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530379
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020036
รหัส Obec 6 หลัก :
  530379
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองสวง(อสพป.2)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongsuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองสวง
ตำบล :
  สร้างปี่
อำเภอ :
  ราษีไศล
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  045-660097,085-
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/04/2516
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สร้างปี่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:34:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.2)


นางทิศารัศม์ บุญโภค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.2)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน